Spik, nubb & skruv

Vi säljer klippspik, dekorspik, blånerad trådspik samt handsmidd spik från Dalsland. Dessutom har vi nubb och en del övriga spikar samt smalspårig skruv.